top of page

כל המומחים קבעו:

הנת"צ השמאלי בקריית אונו

בטוח כמו כל כביש אחר!

מדוע צריך נתיב תחבורה ציבורית
מדוע צריך נתיב תחבורה ציבורית

מדוע צריך נתיב תחבורה ציבורית

00:21
Play Video
2 מדוע צריך נתיב תחבורה ציבורית

2 מדוע צריך נתיב תחבורה ציבורית

00:30
Play Video
למה דווקא נתיב תחבורה ציבורית

למה דווקא נתיב תחבורה ציבורית

00:14
Play Video
מדוע על חשבון רכב פרטי

מדוע על חשבון רכב פרטי

00:12
Play Video
האם נתיב שמאל זה בטיחותי

האם נתיב שמאל זה בטיחותי

00:36
Play Video

לוי אשכול יהיה רחוב עירוני בו יסעו לאט ובטוח

חזון ראש העיר לקריית אונו כולל את הפיכת ציר לוי אשכול, מכביש בין-עירוני סואן המשרת את תושבי הסביבה לרחוב עירוני מטופח בו הנסיעה איטית ובטוחה, עם העדפה לתחבורה ציבורית, לצד שבילי אופניים ומרחב ציבורי שוקק חיים.

קדמו לאישור התוכנית כמעט 20 שנה של דיונים ואישורים

בימים אלה מושלמות העבודה על הנת"צ השמאלי בלוי אשכול. קדמו לכך כמעט 20 שנה של דיונים, בדיקות, המלצות ואישורים, בשקיפות מלאה, ובכלל זה שיתוף ויידוע הציבור. הנת"צ השמאלי נבחר כמתאים ביותר לקריית אונו ולמימוש החזון.

הנת"צ השמאלי בטוח כמו כל כביש אחר

בתכנון הנת"צ בלוי אשכול שולבו אמצעי בטיחות רבים המבדילים אותו מנת"צים אחרים בהתאם להמלצות מקצועיות. משרד התחבורה, הרלב"ד, המשטרה ומומחים מטעם נתיבי איילון קבעו כי הנת"צ השמאלי בקריית אונו בטוח כמו כל כביש אחר, לפניך כמה מהאמצעים:

  • גדר מפרידה בגב התחנות

  • אי תנועה רחב מהתחנה לכיוון הצומת

  • הגבלת מהירות הנסיעה בנת"צ ל 30 קמ"ש

  • שני מעברי חציה במקום שלושה, לצורך חציה רציפה

  • צביעת הנת"צ באדום, להבחנה ונראות

  • מדבקות אזהרה על תנועה בשני הכיוונים ליד מעברי החציה של הנת"צ

  • תחנות האוטובוס וירטואליות/אנטי-מפרץ ולא מפרצי חניה למיתון התנועה ליד מעברי החציה

*כל החומרים, ההמלצות והדיונים פתוחים לעיון הציבור באוגדן המאגד בתוכו, עשרות עמודים והחלטות אשר קדמו לאישור העבודות על הנת"צ השמאלי בהתאם למסורת של שקיפות ושיתוף הנהוגה בעיריית קריית אונו בשנים האחרונות.

אנו מודים לכם על הסבלנות ועל שיתוף פעולה.
למידע נוסף: המוקד העירוני של קריית אונו, טלפון 9994*.
ניתן גם לפנות למוקד חברת נתיבי איילון, טלפון 8541*.

bottom of page